Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Belde Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ve Ticaret A. Ş. (“Belde”) iş başvurumun değerlendirilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu anlamında;

  • Ad-soyad, ehliyet bilgisi, uyruk, doğum yeri – tarihi, medeni hali, cinsiyet, aile bireylerine ait bilgiler gibi kimlik verilerimi, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerimi, özgeçmişime ilişkin verileri, eğitim ve iş tecrübesine ilişkin bilgilerimi, yabancı dil ve bilgisayar, sertifika bilgileri gibi özlük bilgisi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kişisel bilgiyi (“Kişisel Veriler”),
  • Sağlık durumu, tedavi/hastalık geçmişi, engellilik durumu, adli sicil kaydı, kan grubu gibi başvuru formunda yer alan diğer veriler dâhil kişisel verilerimin işlenmesine (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”),

Yukarıda sayılan Kişisel Veriler’imin, iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine ve internet üzerinden test yapılması, aday personel için değerlendirme yapılması ve aday personelin kişilik değerlendirmesinin yapılması [lütfen Belde tarafından başkaca testler yapılması planlanıyorsa bu bölümde ayrı ayrı belirtiniz] kapsamında, Belde iş ortaklarına [lütfen test, değerlendirme şirketlerinin isimlerini ayrı ayrı bu bölümde belirtiniz] ile aktarılmasına muvafakat ediyorum.

Yukarıda yer alan verilerin başvurumun olumsuz sonuçlanması halinde ileride açılacak pozisyonlar için Belde ve grup şirketleri tarafından değerlendirilmesini istiyor ve bu amaçla işlenmesine/aktarılmasına muvafakat ediyorum.

Özgeçmişimde yer alan referanslarım ile Şirketinizin iletişime geçebilmesi için, referanslardan Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında açık rıza tarafımca alınmış olup, size ilettiğim ve/veya özgeçmişimde yer alan referanslarımla iletişime geçilmesine, üçüncü kişilerle paylaşılmaması kaydı ile izin veriyorum.

Çalışan adayı, Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini okuyup incelediğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kanun kapsamındaki başvuru ve taleplerinizi, “http://www.beldeas.com” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurmak suretiyle;

  • Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvar No: 40/0 İzmit Kocaeli adresine bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,
  • beldeas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilir.